A fost modificat tariful pentru serviciul de canalizare-epurare în orașul Mioveni.

Începând cu data de 01.10.2021 tariful pentru canalizare-epurare pentru orașul Mioveni, practicat de societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL se modifică de la 3,10 lei/mc, exclusiv TVA, la nivelul 4,34 lei/mc, exclusiv TVA. În fundamentarea prețului, operatorul SEdC a avut în vedere ca structura acestuia să asigure funcționarea eficientă a serviciului și să acopere costul justificat al prestării. Totodată, s-au avut în vedere mai multe elemente de cheltuieli: modificarea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, evoluția prețului la energie electrică, costurile de reparații și întreținere a sistemului de canalizare, dar și majorarea tarifului la gaze.

Creșterea tarifului este avizată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. și aprobată prin HCL nr. 158/16.09.2021.

 

www.sedcmioveni.ro/images/doc/HOTRREA_nr_158.pdf