Viorel CIOBANU - Director General
Iulia PĂUNA - Director Economic
Florian RIZEA - Director Tehnic
Adrian ȘTEFAN - Director Comercial
Daniela VLAD - Director Marketing
Gheorghe SANDU - Director Coord. Patrimoniu și Construcții Civile
Nicolae CĂRAN - Șef Serviciu Salubritate
Ermina POPA - Șef Stația de Epurare