Lista informațiilor de interes public din oficiu la nivelul SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL:

  1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
  3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email și adresa paginii de internet;
  5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
  6. Programele și stategiile proprii;
  7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  9. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului la acces la informațiile de interes public.

 

DECLARATII AVERE SI INTERESE

Director General Tudose Nicolae Declaratie de interese Declatatie de avere Curriculum vitae
Director Tehnic Ciobanu Viorel Declaratie de interese Declatatie de avere Curriculum vitae
Director Economic Pauna Iulia Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Serviciu Patrimoniu Sandu Gheorghe Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Serviciu Apa Canal  Rizea Florian Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIATULUI (AGEA NR 1/16.01.2020)

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIATULUI (AGEA NR 2/19.02.2020)


HOTARARI AGA

2018 2019 2020
Hotararea AGA nr.1 Hotararea AGA nr.11/26.09.2019 Hotararea AGA nr.3/26.03.2020
Hotararea AGA nr.2 Hotararea AGA nr.12/17.12.2019 Hotararea AGA nr.4/20.05.2020
Hotararea AGA nr.3 Hotararea AGA nr.13/17.12.2019 Hotararea AGA nr.5/20.05.2020
Hotararea AGA nr.4 Hotararea AGA nr.14/17.12.2019  
Hotararea AGA nr.5 Hotararea AGA nr.15/17.12.2019  
Hotararea AGA nr.6    
Hotararea AGA nr.7    
Hotararea AGA nr.8    

  

ALTE DOCUMENTE


INFORMATII FINANCIAR-CONTABILE: