Lista informațiilor de interes public din oficiu la nivelul SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL:

  1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
  3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email și adresa paginii de internet;
  5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
  6. Programele și stategiile proprii;
  7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  9. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului la acces la informațiile de interes public.

DECLARATII AVERE SI INTERESE

HOTARARI AGA 2018

 ALTE DOCUMENTE


INFORMATII FINANCIAR-CONTABILE: