S.Ed.C. Mioveni, cu sediul în Str. Carol Davila, nr. 4, Oraș Mioveni, jud. Argeș, înființată în anul 2010 conform HCL nr. 74/05.08.2010 prin reorganizarea Serviciului ADP și a Serviciului de Iluminat Public, ce funcționau ca servicii distincte în subordinea Consiliului Local Mioveni, desfășoară o serie de activități specifice sferei de interes public general. Interesul nostru acordat modernizării, competența și seriozitatea angajaților au contribuit la dezvoltarea societății și la crearea unui renume în domeniul serviciilor edilitare.
Principalele servicii oferite de către S.Ed.C Mioveni sunt: apă-canalizare, iluminat public, salubritate, administrarea domeniului public și privat al orașului Mioveni, ecarisaj și administrarea adăpostului de câini, activități de restaurante – catering, administrarea Bazei de Agrement BEMO și a Bazinului de Înot Didactic și de Agrement Mioveni, epurarea apelor uzate și menajere, administrarea bazelor sportive, administrarea zonei de picnic de la Făget, iar după fuziunea cu SC Construcții – Reparații Mioveni SRL, societatea noastră operează tot ce ține de reparații și intervenții la drumurile publice din interiorul orașului și la mobilierul stradal.


GAMA DE SERVICII
• Apă-canal
• Iluminat Public
• Construcții - Reparații
• Salubritate
• Spații Verzi
• Ecarisaj
• Transport-auto
SERVICII DIVERSE
• Restaurant Club Mioveni
• Bazin de Înot și Agrement
• Bază de Agrement Bemo
• Baze sportive
• Zona de Picnic


VALORI
• Seriozitate – societatea noastră apreciază integritatea cinstea și respectul reciproc atât ca firmă cât și ca indivizi separați.
• Experiență – am dobândit experiență și credibilitate, acordând un interes deosebit activității prestate și clienților noștri.
• Disponibilitate – suntem la dispoziția clienților, ne asumăm provocări și facem eforturi susținute pentru a finaliza orice proiect asumat.
• Calitate – apreciem continua perfecționare personală, investim în personal și în tehnologie pentru a furniza rezultate de calitate.


CERTIFICARI

De curând, SEdC Mioveni a obținut recertificările conform noilor standarde (ISO 9001: 2015 și ISO 14001: 2015), în vederea continuării liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice asumate:

Certificatul ISO 9001: 2015 – Managementul calității

Reprezintă o confirmare a respectării de către SEdC Mioveni a cerințelor impuse de standardul ISO 9001: 2015, în fapt, o apreciere a calității actului managerial și a bunelor practici din organizație, ce atestă faptul că aceasta este capabilă să-și respecte angajamantele asumate.

Domeniile de activitate acoperite de certificate sunt:

Distribuția apei potabile, colectarea și epurarea apelor uzate, activități de curățenie stradală, întreținere spații verzi și ecarisaj

 Și

“Execuția, exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice de iluminat public, servicii de execuție instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, servicii de încercări de echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune, servicii de execuție linii electrice în cablu, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4kV – 20kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”.

Certificatul ISO 14001: 2015 – Management al mediului

Demonstrează că Sistemul de Management de Mediu al SEdC Mioveni a fost testat și găsit corespunzător referitor la standardul de bună practică, asigurând clienții că pot avea încredere în faptul că organizația minimizează activ impactul asupra mediului prin procesele, produsele și serviciile proprii. Domeniile de activitate acoperite de certificate sunt:

Distribuția apei potabile, colectarea și epurarea apelor uzate, activități de curățenie stradală, întreținere spații verzi și ecarisaj

și

“Execuția, exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice de iluminat public, servicii de execuție instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, servicii de încercări de echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune, servicii de execuție linii electrice în cablu, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4kV – 20kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”.

Certificatul OHSAS 18001: 2007 – Sănătate și securitate ocupațională

Reprezintă o recunoaștere a faptului că  sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale are un ridicat nivel de control în ceea ce privește conformitatea cu legislația în vigoare. Domeniile de activitate acoperite de certificate sunt:

Distribuția apei potabile, colectarea și epurarea apelor uzate, activități de curățenie stradală, întreținere spații verzi și ecarisaj

Și

“Execuția, exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice de iluminat public, servicii de execuție instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, servicii de încercări de echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune, servicii de execuție linii electrice în cablu, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4kV – 20kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”.