Statia de epurare este amplasată pe raza cartierului Colibași, la 300 de metri de drumul Pitești-Câmpulung, în bazinul hidrografic Râul Doamnei, care constituie emisarul. Stația funcționează din anul 1985 și a fost proiectată cu un debit maxim de epurat de 166 l/s cu un randament de 89% pentru CBO5 și 78% pentru suspensii.

Creșterea populației și extinderea sistemului de canalizare în celelalte cartiere a necesitat modificarea capacității de epurare și implicit efectuarea unor lucrări de modernizare. Cerințele determinate de dezvoltarea socială și economică a orașului cât si cele legate de respectarea standardelor și normelor în privința epurării apelor uzate, au reprezentat o etapă importantă de modernizare. Realizarea investiției a contribuit implicit și la creșterea interesului investițional în zona, în special în domeniul serviciilor publice.

Extinderea și retehnologizarea stației de epurare Mioveni a început în 2008 și a fost pusă în funcțiune în 2009.

Noua Stație de Epurare este proiectată la un debit de 242l/s. Folosirea unei tehnologii avansate protejează bazinele hidrografice, o prioritate în plan național și internațional.

Schema tehnologică a stației de epurare cuprinde:

 1. Treapta pentru epurare mecanică;
 2. Treapta pentru epurare bilogică în bazine cu nămol activat;
 3. Treapta pentru epurare avansata (terțiară) nitrificare-denitrificare, defosforizare și dezinfecție cu ultraviolet;
 4. Treapta pentru tratarea nămolului.

Stația de epurare mai cuprinde și o serie de instalații și construcții auxiliare: clădire exploatare și laborator pentru analize fizico-chimice și bilogice, dotat cu întreaga aparatură necesară monitorizării calității apelor influente și efluente, conducte de legătură între instalațiile și construcțiile stației, instalații de automatizare, măsură și control pentru: măsurători debite de apă și nămol, măsurători de temperature, monitorizarea stării de funcționare și de avarie a utilajelor din stație, preluare automata a datelor.

 Tehnologie de mediu unică pe piaţa românească

În octombrie 2016 au fost implementate un Proiect Pilot şi un Centru de Instruire pentru compostarea nămolului provenit în urma procesului de epurare a apelor menajere de pe raza orașului. Pentru realizarea acestuia a fost nevoie de colaborarea cu specialiști în domeniu din Uniunea Europeană, precum și de o soluție inovatoare de compostare, unică în România – Tehnologia GORE Cover.

Această tehnologie de compostare este ecologică și îndeplinește normele europene cu privire la tratarea deșeurilor organice și a nămolurilor de la stațiile de epurare, tehnologie care presupune îmbogățirea nămolului cu un amestec de material energetic și acoperirea cu o prelată specială, semipermeabilă, cu rol de biofiltru și un sistem de aerare.

Special proiectată pentru tratarea deșeurilor biodegradabile la nivel industrial, membrana microporoasă folosită creează un microclimat constant care accelerează procesul de descompunere. În combinație cu sistemul de aerare, întrunește condiții ideale de compostare pentru descompunerea aerobică a deșeurilor organice, în același timp reținând eficient până la 97% din mirosuri și alte emisii gazoase și până la 99% din microbi și praf. Sub control automatizat, sistemul funcționează autonom timp de 8 săptămâni, până la obținerea unui compost de foarte bună calitate.

Scopul proiectului, primul de acest fel din România, este acela de a prezenta celor interesați o soluție ecologică și viabilă economic, bazată pe tehnologia de compostare cu aerare pozitivă sub prelate cu membrană semipermeabila din ePTFE GORE® Cover, soluție destinată eliminării nămolurilor de la stațiile de epurare.

Datorită abordării prietenoase cu mediul înconjurător, putem spune că, prin acesta soluție, nămolurile de epurare pot reveni în natură pe ușa din fața, sub forma unui produs valorificabil, respectiv compost de cea mai bună calitate.

Nămolul se transformă, astfel, dintr-un generator de cost și o problemă de eliminare, într-o sursă de venit. După această prelucrare el poate fi comercializat ca fertilizator natural în agricultură sau pentru uz domestic, ca substrat pentru plante de grădină sau de apartament.

Stația de epurare de la Mioveni produce o cantitate de aproximativ 8 m3 de nămol pe zi. Acest nămol este nefermentat anaerob, are o capacitate calorică mare (3.600 – 3.800 kcal/kg), a suferit un proces de nitrificare/denitrifcare complet, este parțial deshidratat (umiditate 85-86%), este stabilizat cu polimer și contine metale grele în limitele legale admise.

Instalația mobilă GORE® Cover System instalată la Mioveni permite tratarea unei cantități de materie organică de până la 200 m3/șarja. Deoarece nămolul nu poate fi compostat ca atare (este dens, nu permite trecerea aerului și nu oferă un raport carbon/azot corespunzator), materialul de intrare se compune dintr-un amestec de namol cu material structural (lemn tocat, resturi vegetale) și se asează într-o gramadă având dimensiunile 25 m x 6 m x 3 m (Lxlxh) pentru a putea fi apoi acoperit cu prelata GORE® Cover.

Fluxul tehnologic se desfașoară conform următoarelor etape:

 1. Amestecarea nămolului cu lemnul tocat pe baza unei rețete prestabilite.
 2. Așezarea amestecului pe platforma de compostare, peste țevile sistemului de aerare forțată.
 3. Acoperirea grămezii cu prelata GORE® Cover și introducerea senzorilor de temperatură și de oxigen.
 4. Pornirea sistemului de aerare fortata în modul automat, monitorizarea procesului cu ajutorul aplicației software.
 5. Parcurgerea etapelor necesare obținerii compostului de calitate (un proces tipic durează, în general, opt săptămani și se desfășoară in trei etape, prima de patru săptămâni iar celelalte două a cate două săptămâni fiecare).
 6. Sortarea materialului rezultat, recuperarea unei parți din materialul structural, refolosirea acestuia pentru un nou lot și maturarea finală a compostului rezultat, pentru a putea fi apoi valorificat

Ce este tehnologia GORE® Cover?

Tehnologia GORE® Cover presupune amestecarea nămolului cu material de structură  (lemn tocat, resturi vegetale) într-o anumită proporție, așezarea acestuia sub formă de gramadă pe o platformă dotată cu un sistem de aerare forțata și acoperirea amestecului cu prelata GORE® Cover.  Aerarea este controlată automat de un sistem SCADA, care achiziționează date de la o sondă de temperatură și un senzor de oxigen și comandă pornirea sau oprirea suflantei ce introduce aer în canalele de aerare.

Datorită membranei semipermeabile din ePTFE, produsă de compania  GORE®, se poate considera că acest sistem este unul închis și pe toată perioada tratării namolului (opt săptămâni, 4+2+2), se vor asigura următoarele:

 • Reducerea mirosurilor cauzate de procesul de descompunere aeroba cu până la 97%.
 • Atât compușii organici volatili, cât și patogenii, rămân sub membrană.
 • Eliminarea necesității de a adaugă apa (pentru menținerea umidității) pe durata procesului.
 • Eliminarea necesității de a întoarce materialul de compostat pe durata fazelor procesului.
 • În faza de tratare intensivă temperaturile în grămada acoperită ating valori de peste 70 °C, ceea ce conduce la eliminarea patogenilor din materialul de compostat.
 • Produsul rezultat conține nutrienți valoroși pentru plante (azot, fosfor, potasiu), care se conservă pe durata procesului de compostare.