Scop/obiectiv: Informare

Mai multe asociații de proprietari înregistrează datorii mari pentru neplata în termen a facturilor reprezentând consumul de apă potabilă şi preluarea apelor uzate la reţeaua publică de canalizare.
Deși au fost emise notificări în repetate rânduri cu privire la debitele înregistrate, datoriile continuă să crească, astfel că ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință următoarele aspecte:
- Potrivit reglementărilor în vigoare, utilizatorii (asociaţii de proprietari) au obligatia de a achita facturile reprezentând contravaloarea serviciilor de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii acestora. Operatorul are dreptul să sisteze furnizare/prestarea serviciilor acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/ prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei.
- Pentru a evita astfel de situații neplăcute, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor, pot încheia contracte individuale (contorizare individuală) pentru furnizarea/prestarea serviciului. – detalii despre procedura de încheiere a contractului găsiți aici: https://www.sedcmioveni.ro/index.php/contractul-apa-canal.
În continuare, prezentăm lista asociațiilor de proprietari cu cele mai mari datorii la data de 01.04.2022: