utilizati rational apa

 

Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL aduce la cunoștința utilizatorilor, în special cei din zona rurală, că în perioadele secetoase apa potabilă trebuie folosită cu responsabilitate, strict pentru consum propriu şi în scop menajer.

Din cauza temperaturilor ridicate și a precipitațiilor reduse, sistemele de distribuție a apei înregistrează deja creșteri semnificative ale consumului de apă, motiv pentru care capacitatea de transport, stocare și distribuție este suprasolicitată, iar orice consum exagerat poate conduce la presiune scăzută sau chiar la lipsa apei pentru o parte din consumatorii branşaţi la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă.

Utilizatorii sunt rugați să reducă la minim utilizarea apei potabile din rețeaua publică pentru activitățile agricole, de grădinărit sau pentru umplerea piscinelor sau bazinelor/rezervoarelor de mare capacitate, și să folosească în acest scop apă din surse proprii (fântâni, puțuri), astfel încât furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă să se realizeze în condiții optime pentru toți beneficiarii serviciului.

Utilizați rațional apa! Nu o irosiți!