nou proprietar imobil

 

Cum se procedează când un imobil este vândut şi noul proprietar trebuie să încheie un contract nou pentru furnizarea/prestarea serviciului apă-canal?


În cazul transferului de proprietate, situație care intervine atunci când un abonat al societății vinde/cesioneaza/donează/lasă moștenire proprietatea pentru care a încheiat contractul furnizare apă rece și preluare apă uzată, noul proprietar are obligația de a se prezenta la Operator în vederea încheierii noului contract cu următoarele documente:
 - act identitate proprietar (copie);

 - act proprietate (vânzare-cumpărare, cesiune, moștenire, donație) - copie.

Dacă, din diverse considerente, proprietarul nu se poate prezenta la încheierea contractului și împuternicește o altă persoană, solicitantul trebuie să prezinte suplimentar o copie a actului de identitate a împuternicitului și împuternicirea notarială sau sub semnatură privată.