Având în vedere mesajul tendențios ce conține unele remarci fără fundament apărut în spațiul public, prin care autoritățile locale, cu implicații directe asupra primarului Ion Georgescu, sunt acuzate de situația cu care se confruntă unii locuitori din cartierul Colibași, pentru o informare corectă, dorim să facem cunoscute câteva aspecte care să clarifice situația de față:
Stația de epurare a orașului Mioveni este administrată de către Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL. Autoritățile publice locale realizează investiții în acest obiectiv, însă asigurarea unei funcționări corespunzătoare a stației este sarcina Operatorului, nu a primarului orașului Mioveni. Ținem să menționăm că gestionarea apelor uzate este pentru autoritățile locale o preocupare permamentă, fiind realizate investiții pentru utilizarea unei tehnologii care să permită protejarea sănătății umane cât și a mediului.
Este adevărat că în anumite momente o parte din locuitorii din cartierul Colibași se confruntă cu un disconfort cauzat de un miros neplăcut, însă această situație nu ni se poate imputa în totalitate.
Există doi agenți care deversează în râul Doamnei: Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL și SC Automobile Dacia SA.
Verificarea calității apei deversate de către S.Ed.C. Mioveni SRL în emisar este realizată inopinat de către Apele Române, dar și printr-un al doilea laborator, acreditat RENAR, impus prin autorizația de funcționare. Conform legislației în vigoare, calitatea apei la ieșirea din stația de epurare este verificată zilnic și prin laboratorul propriu. Așa cum se poate vedea din rapoartele de încercare de mai jos, calitatea apei epurate respectă indicatorii prevăzuți de lege.
Cu privire la faptul că în stația de epurare diverși agenți economici din afara județului deversează încărcătură ce depășește indicatorii permiși, dorim să clarificăm faptul că acest lucru nu este adevărat. Deversarea vidanjelor ce nu aparțin societății noastre se face în baza unui contract de prestări servicii de preluare a apelor uzate, contra cost, pentru care se efectuează analize de laborator pentru determinarea indicatorilor prevăzuți de legislația în vigoare. În stația de epurare a orașului Mioveni nu deversează niciun agent economic din afara județului! Trebuie precizat și faptul că, legislația prevede că firmele autorizate pentru activitatea de vidanjare sunt obligate să deverseze doar în stații de epurare autorizate.
Totuși, pentru înlăturarea oricăror suspiciuni cu privire la acest aspect, sau cu privire la faptul ca mirosul ar putea fi generat de această activitate, s-a decis ca începând cu 01.10.2023, stația de epurare nu va mai presta serviciul de preluare ape uzate, până la clarificarea acestei situații.
Precizăm faptul că în urma sesizărilor făcute de unii dintre locuitorii din cart. Colibași la organele de control abilitate, în data de 28.08.2023 a fost efectuat un control inopinat de către Garda de Mediu. În urma acestui control pentru verificarea aspectelor cu privire la mirosul provenit de la stația de epurare, nu au fost constatate nereguli și nu au fost aplicate sancțiuni. Mai jos regăsiți nota de constatare încheiată în urma acestui control.
Conform prevederilor autorizației de mediu nr. 141/16.04.2013 revizuită, monitorizăm factorul de mediu aer pentru indicatorii H2S, NH4, la limita stației de epurare, trimestrial. La ultima verificare nu s-au înregistrat depășiri ai indicatorilor analizați.
Referitor la aspectul sesizat cu privire la mirosul emanat în zona podului peste râul Doamnei (DN 73D), facem precizarea că societatea noastră nu are amplasată în acea zonă conductă de evacuare. Proprietarul conductei respective, SC Automobile Dacia SA, a fost informat cu privire la această situație prin adresa nr. 25250/14.09.2023, pe care de asemnea o regăsiți mai jos.
 
raspuns statie epurare
raspuns statie epurare1
raspuns statie epurare2
raspuns statie epurare3
raspuns statie epurare4
raspuns statie epurare5
raspuns statie epurare6