Documente necesare pentru încheierea/rezilierea contractului cu persoana fizică- utilizator individual/colectiv:

 • Declaratie notarială a solicitantului proprietar persoană fizică/persoană juridică (proprietar spațiu), privind achitarea debitului acumulat de către chiriașul sau în baza contractului încheiat cu societatea noastră - model AC2/AC3;
 • Împuternicire sub semnatură privată privind desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de furnizare apă rece în numele persoanei juridice - model;
 • Declarație pe propria răspundere privind respectarea Legislației în domeniul Protecției Apei– model;
 • Declarație pe propria răspundere privind activitatea desfășurată– model;
 • Statut persoană juridică;
 • Certificat înregistrare fiscală;
 • Certificat Înregistrare;
 • Certificat constatator;
 • Cerere de încheiere a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru solicitant persoană fizică utilizator casnic - individual / colectiv – AC7, persoană juridică – utilizator individual / colectiv;
 • Date de contact: telefon, e-mail, adresă de corespondenţă;
 • Cerere de rezilierecompletată de către clientul societății persoană fizică / persoană juridica;.

Notă: În funcție de particularitățile cazului, pot fi solicitate documente suplimentare.

Acordul de branșare/racordare la rețeaua de apă rece/canal este necesar și premergator încheierii contractului.