Având în vedere avizul ANRSC nr. 981305/24.08.2023, începând cu data de 01.10.2023, Operatorul Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL va practica un nou preț la apă potabilă produsă, transportată și distribuită, precum și un nou tarif pentru serviciul canalizare-epurare, în orașul Mioveni:

6,99 lei/mc, exclusiv TVA – preț apă potabilă

5,97 lei/mc, exclusiv TVA - tarif canalizare-epurare

Noile prețuri/tarife au fost aprobate prin HCL nr. 179 din 28.09.2023.

Majorarea prețurilor / tarifelor la apă / canalizare pentru orașul Mioveni este necesară pentru a asigura funcționarea serviciilor publice pe criterii de rentabilitate și eficieță economică, fiind necesară corelarea lor cu evoluția generală a prețurilor din economie, precum și cu alte cheltuieli de operare și exploatare.

I N F O R M A R E

În conformitate cu Avizul ANRSC nr. 910856/28.07.2021,
vă aducem la cunoștință că începând cu 01.03.2023, tariful pentru canalizare-epurare în comuna Davidești, județul Argeș a fost majorat la 4,34 lei mc, preț la care se adaugă TVA.

 

 

Noile tarife practicate de Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni începând cu data de 10 februarie 2023, la serviciile din cadrul Serviciului Apa si Canal.

 

Modificari pret

ÎN ATENȚIA CLIENȚILOR DIN COMUNA ȚIȚEȘTI, JUD. ARGEȘ

 
Operatorul Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL vă informează că începând cu data de 1 ianuarie 2023, prețul de furnizare al apei potabile, respectiv tariful serviciului de canalizare, practicate la nivelul Comunei Țițești, județul Argeș, este următorul:
a) Apă potabilă livrată: 5,64 lei/mc, fără TVA
b) Canalizare: 2,56 lei/mc, fără TVA
  Creșterea tarifului este avizată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. și este aprobată prin H.C.L. nr. 87/24.11.2022.