ÎN ATENȚIA CLIENȚILOR DIN COMUNA ȚIȚEȘTI, JUD. ARGEȘ

 
Operatorul Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL vă informează că începând cu data de 1 ianuarie 2023, prețul de furnizare al apei potabile, respectiv tariful serviciului de canalizare, practicate la nivelul Comunei Țițești, județul Argeș, este următorul:
a) Apă potabilă livrată: 5,64 lei/mc, fără TVA
b) Canalizare: 2,56 lei/mc, fără TVA
  Creșterea tarifului este avizată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. și este aprobată prin H.C.L. nr. 87/24.11.2022.