Având în vedere avizul ANRSC nr. 981305/24.08.2023, începând cu data de 01.10.2023, Operatorul Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL va practica un nou preț la apă potabilă produsă, transportată și distribuită, precum și un nou tarif pentru serviciul canalizare-epurare, în orașul Mioveni:

6,99 lei/mc, exclusiv TVA – preț apă potabilă

5,97 lei/mc, exclusiv TVA - tarif canalizare-epurare

Noile prețuri/tarife au fost aprobate prin HCL nr. 179 din 28.09.2023.

Majorarea prețurilor / tarifelor la apă / canalizare pentru orașul Mioveni este necesară pentru a asigura funcționarea serviciilor publice pe criterii de rentabilitate și eficieță economică, fiind necesară corelarea lor cu evoluția generală a prețurilor din economie, precum și cu alte cheltuieli de operare și exploatare.