Politica S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. urmărește continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice fundamentale pe care și le-a asumat, urmărind să reflecte atât valorile  cât și țintele generale de performanță economică a societății, după cum urmează:

Eficienţa economică

 • Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia;
 • Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al populaţiei;

Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor

 • Modernizarea procedeelor de prestare a serviciului în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
 • Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;
 • Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client;
 • Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii;

Orientarea către client

 • Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse;
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă și canalizare la nivelul standardelor europene;

Competenţa profesională

 • Creşterea eficienţei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii;
 • Instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism;
 • Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea, de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training.

Grija pentru mediu

 • Gestionarea raţională a resurselor naturale;
 • Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
 • Implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;
 • Implementarea metodelor eficiente de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea de epurare a apelor uzate.

Grija pentru sănătatea populaţiei

 • Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice;
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită;
 • Asigurarea permanentă a unor servicii profesionale la nivelul celor cerute de consumator.